VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Open Search & Language Switcher

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV Haglof Company Group webbsidor

1 Godkännande Användning av Haglof Company Group Villkor

Din tillgång till och användning av Haglof Company Group är uteslutande av dessa villkor och bestämmelser . Du kommer inte att använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor . Genom att använda webbplatsen du är fullt acceptera villkor och friskrivningsklausuler som finns i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa villkor ska du genast sluta använda webbplatsen .

2 Råd

Innehållet i Haglof Company Group webbplats utgör inte rådgivning och bör inte åberopas i beslut eller avstår från att göra , något beslut .

3 ändrad användning

Haglof Company Group förbehåller sig rätten att :
4.1 ändra eller ta bort ( tillfälligt eller permanent ) webbplatsen eller någon del av den utan föregående meddelande och du bekräftar att Haglof Company Group inte döms till dig för en sådan ändring eller borttagning och .
4.2 ändra dessa regler och villkor när som helst , och din fortsatta användning av Webbplatsen efter ändringar skall anses vara ditt godkännande av en sådan förändring .

5 Länkar till tredje parts webbplatser

Haglof Company Group Webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av andra. Alla länkar till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och accepterar att vi inte är ansvariga för innehållet eller tillgängligheten av sådana webbplatser.

6 Copyright

6.1 Alla upphovsrätt , varumärken och alla andra immateriella rättigheter till Webbplatsen och dess innehåll ( inklusive men utan begränsning webbdesign, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till webbplatsen ) ägs av eller licensieras till Haglof Company Group eller annars används av Haglof Company Group som är tillåtet enligt lag .
6.2 Vid åtkomst till webbplatsen godkänner du att du kommer att få tillgång till innehåll enbart för personligt, icke - kommersiellt bruk . Inget av innehållet får laddas ner , kopieras , reproduceras, överföras , lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren . Detta utesluter nedladdning, kopiering och / eller skriva ut sidor från webbplatsen för personligt , icke-kommersiellt hemmabruk .

7 friskrivningar och ansvarsbegränsning

7.1 Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och I TILLGÄNGLIGT basis utan några utfästelser eller godkännande görs och utan garanti av något slag vare sig uttryckliga eller underförstådda , inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet , lämplighet för ett visst ändamål , icke - intrång , kompatibilitet , säkerhet och noggrannhet .
7.2 I den utsträckning som lagen tillåter , kommer Haglof Company Group är inte ansvariga för några indirekta skador eller följdskadoroavsett ( inklusive, utan begränsning förlust av affärer , tillfälle, data, vinst ) som uppstår ur eller i samband med användning av webbplatsen .
7.3 Haglof Company Group ger inga garantier för att funktionaliteten på Webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri , att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktivt .
7.4 Ingenting i dessa Villkor ska tolkas så att det utesluter eller begränsar ansvar Haglof Company Group för dödsfall eller personskadatill följd av försummelse av Haglof Company Group eller dess anställda eller ombud .

8 Indemnity

Du samtycker till att gottgöra och hålla Haglof Company Group och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, juridiska kostnader , skador , förluster, kostnader och andra kostnader i förhållande till eventuella krav eller talan mot Haglof Company Group till följd av en överträdelse av dig av dessa Villkor eller andra skulder till följd av din användning av denna webbplats .

9 Avgångs

Om något av dessa villkor bör fastställas vara ogiltig , olaglig eller ej verkställbar av någon anledning av någon behörig domstol då sådan Term eller skick skall avskiljas och återstående villkor skall överleva och förbli i full kraft och effekt och fortsätta att vara bindande och verkställbart .

10 Tillämplig lag

Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och du härmed till den exklusiva behörigheten för de svenska domstolarna .

För ytterligare information vänligen maila webmaster