Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

VL5 är vår mest mångsidiga instrumentlösning för avstånd, vinklar och höjder i skog och fält.

VL5 550x840

VL5 Vertex Laser

VL5 Vertex Laser är en komplett instrumentlösning för höjdmätning inom inventering, besiktning och kontroll i skog och fält. VL5 erbjuder alla egenskaper hos vårt välkända ultraljudssystem Vertex IV i kombination med fördelarna hos vår snabba och säkra L5 Laser.

Med ultraljudsmätning är VL5 utmärkt att använda i tät skog och för cirkelytetaxering. Tillbehör för cirkelytetaxering inkluderar transponder T3, centrumkäpp och adapter. Med laserfunktionen mäter du såväl korta (från 46 cm) som mycket långa avstånd (upp till 700 m) och kan mäta höjder utan att använda transponder.
Ultraljud eller laser? Låt avståndet, växtligheten och typen av mätjobb bestämma, inte begränsningar i utrustningens kapacitet.

VL5 har inbyggt minne och kan bearbeta och lagra data. Här finns stora chanser att öka effektiviteten genom att med hjälp av registrerad mätdata se t ex medelhöjden i ett uppmätt bestånd.

I VL5 finns också funktioner för att mäta gränsträd och deltahöjder och instrumentet är därför mycket väl lämpat för mätningar längs kraftledningar: Farliga träd.

Med Bluetooth® och IR kan du snabbt och enkelt skicka dina mätresultat vidare. Det inbyggda batteriet håller för många tusen mätningar och laddas med vanlig USB-kabel. VL5 är kraftigt konstruerad, tål väder och vind, är balanserad och noggrant tätad med väl synlig färg på instrumenthöljet.

Fråga oss om hur VL5 kan förbättra och förenkla ditt mätarbete!

 

 

Avstånd

Med VL5 kan du välja vilken mätmetod som passar bäst för den situation och terräng du befinner dig i.

 

Laser

 

Ultraljud

Lasermätning passar bra för snabb 1-punktsmätning, öppen terräng och avstånd upp till 700 meter. VL5 erbjuder marknadens vassaste laser med hög precision och filtreringsfunktion. På bilden är instrumentet monterat på ett stativ (tillbehör).

 

  För kortare avstånd och framförallt för cirkelytetaxering och arbete i tät terräng är ultraljudsmetoden bäst. VL5 innehåller alla funktioner för ultraljudsmätning som finns i vår klassiska Vertex IV.

 

Höjder

 

Vinklar

Aldrig mer ett osäkert mätresultat! Med VL5 kan du välja mellan olika höjdmätningsmetoder beroende på hur terrängen ser ut.    VL5 ger hela bilden och presenterar lutning i grader, nygrader och procent. På bilden ovan är VL5 monterad på ett stativ (tillbehör).

 

Olika metoder för att mäta höjder

 

Enpunktsmätning

 

Tvåpunktsmätning med laser

 

Trepunktsmätning

 

Tvåpunktsmätning med referenspunkt

 

Tvåpunktsmätning med ultraljud

 

 

Cirkelyteradie

 

Vid cirkelytemätningar är det viktigt att korrekt mått för radien används. Ultraljudsmetoden är utmärkt för detta arbete. Med centrumkäppen placerad i mitten av ytan och transponder T3 monterad på käppen får du snabbt ett mätresultat för avståndet till provytecentrum.

 

FUNKTIONER

Relaskopmätning, Horisontalavstånd

Med inbyggda funktioner kan minsta diameter för gränsträd i relaskopmätning räknas ut. Funktioner finns också för automatisk uträkning av horistonalavstånd i lutande terräng.

 

Mätarbete längs kraftledning

Vertex Laser är ett mycket bra instrumentval för mätning och kontrollarbete längs kraftledningar. Med inbyggda funktioner mäter du inte bara vinkel, höjd och avstånd, utan också linhäng och gränsträd eller s.k farliga träd. 

 

Farliga träd

I VL5 finns en menyfunktion som heter Tree Limit, och som används för att mäta säkerhetsavstånd för träd vid t ex kraftledningar, byggnader och vägar. 

Deltahöjd

Med deltahöjdsfunktionen mäter du linhäng på kraftledningar på ett säkert sätt.

 

 

Laserfilter

Med inbyggt laserfilter kan du välja att mäta det närmast liggande objektet, det mest avlägna objektet eller det objekt som reflekterar starkast.

 

Lagring och bearbetning av mätdata

Tusentals registreringar kan sparas i VL5:s inbyggda minne. Du kan också välja att bearbeta data direkt i instrumentet och få t ex medelhöjd på ett uppmätt bestånd presenterad. 

 

Kommunikation

Med IR och Bluetooth® kan du överföra mätvärden till Haglöf Swedens dataklavar DP II eller Digitech Professional eller andra handdatorer. Överföring sker med dataformat NMEA eller ASCII.

 

Specialprogram till VL5

VL5 och L5 Laser kan specialprogrammeras för vissa mätbehov. Exempel på specialprogrammering av L5 Custom kan vara för mätning av flishögar eller timmertravar. Kontakta oss med dina frågor!

 

pdf VL5 produktblad (1.71 MB)